Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING JA IK WILG

JA IK WILG verwerkt persoonsgegevens. Hierover wil JA IK WILG u graag duidelijk en transparant informeren. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy beleid, dan kunt u contact opnemen.

JA IK WILG onderschrijft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De werkwijze van JA IK WILG voldoet aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan Nederlandse organisaties stelt.

Gegevensverwerking

JA IK WILG verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar administratie, dienstverlening, en om te informeren over acties.

JA IK WILG draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden en daarmee verenigbare doeleinden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

JA IK WILG kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat uw organisatie gebruik maakt van de diensten van JA IK WILG, en/of, omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier op de website aan JA IK WILG hebt verstrekt. JA IK WILG verwerkt bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • Klanten die bij ons een dienst afnemen
  • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

JA IK WILG verwerkt bijzondere persoonsgegevens, zoals allergieën of een strafrechtelijk verleden alleen wanneer dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening, en enkel met uw toestemming.

Alle webpagina’s van JA IK WILG waarop persoonsgegevens worden verzameld, zijn beveiligd met SSL, de standaard voor veilige commerciële transacties. Deze software codeert alle privégegevens, zoals naam, adres en (indien van toepassing) bankrekeningnummer (IBAN), zodat deze gegevens op het web volledig zijn afgeschermd.

Waarom gebruikt JA IK WILG mijn gegevens?

JA IK WILG verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Daarnaast kan JA IK WILG uw gegevens gebruiken voor promotie- of marketingdoeleinden, bijvoorbeeld door u middels een mailing te informeren over een nieuw dienstenaanbod.
Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt ter ondersteuning van administratieve processen rondom zaken als facturering en statistische analyses.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

JA IK WILG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens gerelateerd aan de dienst die we voor u hebben geleverd worden na afronding beperkt bewaard om statistische informatie, zoals klantenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. En om eventueel contact op te kunnen nemen wanneer er bijvoorbeeld een jubileumfeest plaatsvindt.

Deelt JA IK WILG mijn gegevens met anderen?


JA IK WILG verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons.

Maakt JA IK WILG gebruik van cookies?

JA IK WILG maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand met gegevens die worden opgeslagen op de harde schrijf of in het geheugen van uw computer. Deze functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor:

  • Het onthouden van informatie die u invult, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te vullen
  • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende, bijvoorbeeld wanneer er een vragenlijst wordt ingevuld
  • Het uitlezen van uw browserinstellingen om de website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven

Ook maakt JA IK WILG gebruik van analytische cookies, die het makkelijker maken om de website te analyseren. Deze gegevens worden geanonimiseerd. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor:

  • Het bijhouden van het aantal bezoekers op de webpagina’s

De manier waarop JA IK WILG gebruik maakt van cookies voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren wanneer u niet wilt dat JA IK WILG gegevens over uw websitebezoek verwerkt.

Wijzigingen privacy beleid

JA IK WILG houdt zich het recht voor haar privacy beleid te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy verklaring.

Privacybeleid JA IK WILG, Amersfoort, 12 juli 2021.